29-08-2017
Remont ulicy Reja

Informujemy Państwa, że ruszyły prace pn. „Przebudowa 4,489 km dróg w Powiecie Sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”. W ramach tych działań w Gminie Dzierzgoń remontowana jest droga na ul. Reja w Dzierzgoniu. Prace na odcinku 150 m zakładają m. inn.:
-wykonanie nawierzchni jezdnej z brukowej kostki betonowej szarej o grubości 8 cm i powierzchni 725 m2 oraz czerwonej na zjazdach o pow. 114 m2.
-wykonanie chodnika po obu stronach jezdni o pow. o 108 m2 i 164 m2, a także innych robót koniecznych przy realizacji tego przedsięwzięcia. Jak wynika z SIWZ, prace mają zakończyć się do 29 września.

Remonty dróg są możliwe dzięki środkom pochodzącym z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Wartość projektu wynosi 3 819 588,71 złotych brutto, z czego pozyskane dofinansowanie przez Powiat opiewa na kwotę 1 909 794,71 złotych. Wkład własny projektu został zabezpieczony na podstawie porozumień partnerskich przez samorząd powiatowy oraz odpowiednio (według kosztów poszczególnych inwestycji) na trzy samorządy gminne partycypujące finansowo.

Miasto i Gmina Sztum
Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G Sztum, ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina etap II, długość odcinka 0,899 km.

Miasto i Gmina Dzierzgoń
Przebudowa drogi powiatowej nr 3159G – ul. Reja w Dzierzgoniu, długość odcinka 0,150 km.

Gmina Stary Dzierzgoń
Przebudowa drogi powiatowej nr 3145G DW 515 Górki – (Obrzynowo), odcinek Monasterzysko Wielkie - Górki, długość odcinka 3,440 km.