04-11-2015
Nielegalne składowisko

W dniu 03.11.2015 r. na polecenie Burmistrza Dzierzgonia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dzierzgoniu przeprowadził oględziny terenu za biurowcem przedsiębiorstwa zlokalizowanym przy ulicy Słowackiego w Dzierzgoniu. W czasie odkrywek stwierdzono obecność zmieszanych odpadów budowlanych zawierających fragmenty bitumicznych pokryć dachowych. Odpady prawdopodobnie pochodzą z remontowanych budynków w Stanowie oraz z ulicy Okrzei w Dzierzgoniu. Ilość zgromadzonych odpadów świadczy o składowaniu śmieci w tym miejscu od dłuższego czasu. O możliwości popełnienia przestępstwa zostanie zawiadomiona prokuratura.
Burmistrz Dzierzgonia pani Elżbieta Domańska postanowiła podjąć zdecydowane kroki po uzyskaniu informacji od mieszkańców gminy Dzierzgoń o skali nielegalnych działań.
Burmistrz Dzierzgonia ponadto informuje, że została wydana decyzja nr OŚiR.6232.3.2015 nakazująca Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dzierzgoniu usunięcie, między innymi z tego terenu, wcześniej rozpoznanych, nielegalnie składowanych odpadów. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu po interwencji obywatelskiej.